Translator

Prihlasovanie

Prihlásenie prebieha zaslaním mailu s názvom “Spievanky 2023” na adresu: lazypodmakytou@gmail.com

Meno účinkujúceho:

Názov školy:

Trieda:

Bydlisko: (postačuje názov obce, či mesta)

Názov básne:

Krstné meno a priezvisko autora básne:

Telefonický a mailový kontakt na rodiča / doprovod:

 

Údaje budú použité iba pre organizáciu podujatia.