Translator

Program

NEDEĽA, 27. november 2022

14.15 hod. DOM HISTÓRIE

Program:

pri buste Kýčerského

spevácke kvarteto Hájiček

privítanie

otvorenie adventu v obci

položenie kytíc

rozsvietenie I. adventnej sviece v parku

 

v Dome histórie

zažatie adventnej sviece na pódiu

spevácke kvarteto Hájiček

súťažné vystúpenia v prednese

prestávka

prednes básne v podaní dvoch hostí – Želmíry Mišútovej a Boženy Dobrovičovej – Zárieckej

premietanie záznamu zo VII. ročníka Kýčerského spievaniek

Terezka Fujeríková – husle

Richard Ridzoň – klavír

Simona Mikušová – klavír

spevácke kvarteto Hájiček

vyhlásenie výsledkov

pozdrav hostí

spoločná pieseň prítomných „Čas radosti”