Translator

Program

NEDEĽA, 3. december 2023

14.15 hod. DOM HISTÓRIE

Program:

pri buste Kýčerského

Adela Vraníková – spev, Tereza Tanušková – husle

privítanie

otvorenie adventu v obci

položenie kytice

rozsvietenie I. adventnej sviece v parku

 

v Dome histórie

zažatie adventnej sviece na pódiu

umelecké vystúpenie

súťažné vystúpenia v prednese

prestávka

premietanie záznamu z VIII. ročníka Kýčerského spievaniek

umelecké vysúpenie hostí

vyhlásenie výsledkov

pozdrav hostí

spoločná pieseň prítomných „Čas radosti”