Translator

IX. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie, konaný pri príležitosti 167. výročia narodenia a 90. výročí úmrtia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

Téma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Poslanie: Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť […]